incələşdirmək

incələşdirmək
f. Daha incə, daha zərif etmək; nazikləşdirmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • incələşdirmə — «İncələşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • incəltmək — f. 1. Daha incə bir hala salmaq. 2. Arıqlatmaq, zəiflətmək, üzmək, incəlməsinə səbəb olmaq. Az qala ki, sənin həsrətin bizi; İncəldibən üzə, qurban olduğum. M. P. V.. Ay nazənin, dərdin mənim canımı; Az qalıb incəldə, ay üzə üzə. A. Ə.. Eşqə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərifləşdirmək — f. Zərif hala salmaq; incələşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tipləşdirmək — f. 1. xüs. Müəyyən tipə uyğunlaşdırmaq. Texnoloji prosesləri tipləşdirmək. Tikinti obyektlərini standartlaşdırmaq və tipləşdirmək. 2. ədəb. və inc. Tipik cəhəti seçib konkret bədii surətlərdə, formalarda təcəssüm etdirmək, canlandırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inkişaf — is. <ər.> İrəliyə doğru tərəqqi etmə, artma, yüksəlmə; tərəqqi, yüksəliş. Ölkənin inkişafı. Sənayenin inkişafı. Kənd təsərrüfatının inkişafı. – Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanı feodal geriliyindən qurtarıb yeni yola, Avropa inkişafı yoluna… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsəb — is. <ər.> anat. fiziol. 1. İnsan, ya heyvan orqanizmində təxərrüşləri periferiyadan beyinə, yaxud beyindən periferiyaya ötürən xüsusi incə tellərdən ibarət törəmə sistemi; sinir. Eşitmə əsəbi. Dişin əsəbini öldürmək. Görmə əsəbi. İynə əsəbə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tədqiq — ə. 1) incəltmə, xırdalama, narın etmə; 2) dəqiqləşdirmə, tədqiqat, elmi araşdırma; 3) həqiqəti meydana çıxartmaq üçün incədən incəyə araşdırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tərqiq — ə. 1) incəltmə, nazikləşdirmə; 2) incə tərzdə ifadə etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəqa(y)iq — ə. «dəqiqə» c. 1) dəqiqələr; 2) incə işlər, zərif əməllər; dəqiqləşdirmələr …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”